• Nagytilaj Község Önkormányzata

Csapadékvíz elvezetés Nagytilaj községben

Csapadékvíz elvezetés Nagytilaj községben

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00016
Kedvezményezett neve: Nagytilaj Község Önkormányzata
A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Nagytilaj községben
Szerződött támogatás összege: 57 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2023.09.15. 

A projekt célja:

Nagytilaj község területén, a Petőfi Sándor és Béke utcákban a csapadékvíz elvezetés megoldása (a befogadóig), ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.

Specifikus célok:

  • Önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől a Petőfi Sándor és Béke utcákban
  • A projekt területén megvalósuló/t értékteremtő beruházások védelme a vízkároktól
  • Az alacsonyabban fekvő területek (belterület) védelme a hirtelen lezúduló víztömegtől

Általános fejlesztési igény:

A családi házas területen a csapadékvizeket a meglévő nyílt árokrendszer felújításával, a szükséges részeken zárt elvezető rendszerré átalakítva kell összegyűjteni és elvezetni a befogadó vízfolyásig (Nagytilaji árok).

Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:

Nagytilaj területén a Petőfi Sándor és a Béke utca csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő nyílt árkok burkolásával, szükséges helyeken zárt rendszerré átalakításával és ezen csapadékvíz elvezető rendszer méretezése a megváltozott éghajlati viszonyoknak megfelelően. Az árok felújításával és átépítésével a mostanában lehulló jelentős mennyiségű csapadékvíz összegyűjtése, elvezetése a befogadóig.

A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

Beruházás előtti állapot:

A kivitelezési munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés 2022. október 28-án, a legalacsonyabb ajánlati árat adó GEOMÉ Kft.-vel (9751 Vép, Dózsa György utca 42.) aláírásra került. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 2022. december 6-án zárult. A kivitelezés Magyar Közút által érintett szakaszokon zajlik, mely utakon a téli időszakban a munkavégzés nem megengedett. Így a munkálatok a Magyar Közút által 2023. április 17-én kiadott munkavégzési engedély birtokában kezdődhettek csak meg. A kivitelezés 2023. április 27-én meghaladta az 50%-os készültséget.

Az 50%-os készültség fotódokumentációja:

2023. május 30.: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a kivitelezés befejeződött.

Az elvégzett munkálatok a következők:

A munkálatok a Béke és Petőfi utcák területén a közművek feltárásával és a forgalomtechnikai táblák kihelyezésével indultak. Ezt követően az A-1-0-0 jelű árok területén megkezdődtek a földmunkák, valamint a meglévő-átépítendő a Ø40 cm új betoncsövek beépítése. Ezzel párhuzamosan a nyílt árkok iszapolása és a föld elszállítása is folyamatosan haladt. A munkaárok kiemelésével és árokszelvények kialakításával párhuzamosan megindult a kapubejárók Ø50 cm csőátereszeinek és az azokat lezáró előfejek beépítése. A kapubejárok építésének előrehaladtával megindult az árokburkolatok építése.

A mederburkolatok kiépítését követően a munkálatok a Petőfi utca területén a földárkok profilozásával és a  tervezett Ø40 cm-es kapubejárók építésével folytatódott. Ezzel párhuzamosan kiépítésre került a tervezett víznyelőakna és a bekötőcsatornája. Az árkok földmunkáit követően a meglévő csőátereszek tisztítását végezte a Vállalkozó. E mellett kiépítésre került a bofogadó Nagytilaji patak tervezett terméskő mederburkolása. Záró mozzanatként a Vállalkozó a teljes szakaszon helyreállította a közúti padkát mészkő murva terítéssel és tömörítéssel.

Projekt befejezési dátuma: 2023.09.15. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került.

A szemléletformálás tevékenység megvalósult a következők szerint:

A szemléletformálás és a lakosság tájékoztatása főleg a környezeti fenntarthatóság érdekében és a magánszemélyek tudásának elmélyítésére irányult A projekt keretében egy 2 tevékenységcsoportból álló szemléletformáló programot valósítottunk meg.
Egyik tevékenységcsoport: 1 db lakossági fórum megszervezése a nagytilaji lakosok részére, melyre 2023. június 30-án került sor. Emellett az óvodás korú gyermekek játékos programok, kézműves foglalkozások, mesenézés közben tájékozódhattak a csapadékvíz fontosságáról. A szemléletformáló programok által Nagytilaj teljes lakossága tájékoztatást kapott a megvalósuló fejlesztésről, annak kivitelezéséről és későbbi előnyeiről, környezetre gyakorolt pozitív hatásáról.

Szemléletformálás dokumentációja a csatolt fájlok között megtekinthető.

A 100%-os készültség fotódokumentációja:

A szemléletformálás tevékenység megvalósult a következők szerint:

A szemléletformálás és a lakosság tájékoztatása főleg a környezeti fenntarthatóság érdekében és a magánszemélyek tudásának elmélyítésére irányult A projekt keretében egy 2 tevékenységcsoportból álló szemléletformáló programot valósítottunk meg.
Egyik tevékenységcsoport: 1 db lakossági fórum megszervezése a nagytilaji lakosok részére, melyre 2023. június 30-án került sor. Emellett az óvodás korú gyermekek játékos programok, kézműves foglalkozások, mesenézés közben tájékozódhattak a csapadékvíz fontosságáról. A szemléletformáló programok által Nagytilaj teljes lakossága tájékoztatást kapott a megvalósuló fejlesztésről, annak kivitelezéséről és későbbi előnyeiről, környezetre gyakorolt pozitív hatásáról.

Szemléletformálás dokumentációja a csatolt fájlok között megtekinthető.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.