• Nagytilaj Község Önkormányzata

Csapadékvíz elvezetés Nagytilaj községben

Csapadékvíz elvezetés Nagytilaj községben

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00016
Kedvezményezett neve: Nagytilaj Község Önkormányzata
A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Nagytilaj községben
Szerződött támogatás összege: 57 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.15.

A projekt célja:

Nagytilaj község területén, a Petőfi Sándor és Béke utcákban a csapadékvíz elvezetés megoldása (a befogadóig), ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.

Specifikus célok:

  • Önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől a Petőfi Sándor és Béke utcákban
  • A projekt területén megvalósuló/t értékteremtő beruházások védelme a vízkároktól
  • Az alacsonyabban fekvő területek (belterület) védelme a hirtelen lezúduló víztömegtől

Általános fejlesztési igény:

A családi házas területen a csapadékvizeket a meglévő nyílt árokrendszer felújításával, a szükséges részeken zárt elvezető rendszerré átalakítva kell összegyűjteni és elvezetni a befogadó vízfolyásig (Nagytilaji árok).

Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:

Nagytilaj területén a Petőfi Sándor és a Béke utca csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő nyílt árkok burkolásával, szükséges helyeken zárt rendszerré átalakításával és ezen csapadékvíz elvezető rendszer méretezése a megváltozott éghajlati viszonyoknak megfelelően. Az árok felújításával és átépítésével a mostanában lehulló jelentős mennyiségű csapadékvíz összegyűjtése, elvezetése a befogadóig.

A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

Beruházás előtti állapot:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.