• Nagytilaj Község Önkormányzata

Zártkerti revitalizáció Nagytilajon


Nagytilaj Község Önkormányzata a Zártkerti Program ZP-1-2021 kódszámú pályázati
felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, mely alapján az Agrárminisztérium 25
millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette Önkormányzatunkat

 1. év decemberében. A projekt megvalósítására 2022. évben került sor.
  Támogatói okirat száma: 4232-8/2021/HERMAN
  A projekt címe: Zártkerti revitalizáció Nagytilajon
  Kedvezményezett neve: Nagytilaj Község Önkormányzata
  Kedvezményezett címe: 9832 Nagytilaj, Béke utca 32.
  Elnyert támogatási összeg: 25.000.000,- Ft

Beszámoló a megvalósított tevékenységekről:

A fejlesztés célja:
Nagytilaj, mint a Vasi Hegyhát egyik szegletének szép természeti környezettel bíró
kistelepülése, fejlődése egyik zálogának tartja a szőlőhegyi értékek megőrzését, a hegyháton
az utóbb években elindult, már indulását követően kecsegtető eredményekkel bíró szőlőhegy
fejlesztési folyamatokban történő részvételt. A mostani pályázat keretében a megkezdett
munka folytatásaként zártkerti revitalizációs mintaprogramunk III. ütemét valósítottuk meg.
Ebben az ütemben útfelújítást, valamint a művelt, karbantartott területek arányának növelése
érdekében területrendezést és tájfajta gyümölcsfák telepítését valósítottuk meg. Ezen felül
egy meglévő kutat helyeztük újra üzembe és jó karba, hogy a gazdák innen tudjanak vizet
vinni. Ezen felül 2 db szakrális emléket, keresztet újítottunk fel.
A fejlesztés indokoltsága:
A kis lélekszámú település (142 fő) határában található szőlőhegyek még művelhetőek,
nemes szőlőfajtákkal és gyümölcsfákkal vannak betelepítve. A szőlőhegyen (626 ingatlan)
régen közel 100 pince volt, amelyek közül sajnos már csak 35 pinceáll. A borona falú,
zsuppfedésű pincék mára teljesen elpusztultak. Az elhanyagolt, gazdátlan területek aránya
jelenős, a terület infrastruktúrával nem ellátott. A Vasvári járás számos látnivalót tartogat az
ide érkezők számára, amelyeket egybefűzve hosszabb időtartamú, aktív kikapcsolódást
lehetővé tevő tematikus programok állíthatók össze. Nagytilaj a turistáknak többféle
látnivalót kínál: ilyen például a szőlőhegyén található ma is termő kb 700 éves
szelídgesztenye fa, vagy a környező dombokon élő különböző védett virágok (pl.: lila és fehér
virágú őszikikerkics, kakasmandikó, leánykökörcsin, stb.). Elsősorban a bakancsos és
zarándok turizmus kínál idegenforgalmi fejlesztési lehetőséget a településnek. A falu olyan
rendezvényeknek a színhelye, mint pl az évről évre megrendezésre kerülő Nagy Gáspár
emléktúra, amely Vasvárról indul Nagytilajba, ahol a költő sírja található. A Szent Márton
Úthoz kapcsolódó tematikus útvonalak között szerepel a „Via Sopianae” útvonal, mely érinti
Nagytilaj községet is, ahol a Szent Márton templom található. Turisztikai szempontból még
meghatározó Tőke Imre fafaragó háza is, melyet több látogató is felkeres év közben. A falu
szőlőhegyén 1908-ban építettek kápolnát, amelynél minden évben összejönnek a helyiek,

hogy közösen ünnepeljék a hagyományos hegyi búcsút. A község hagyományos rendezvénye
az elszármazottak találkozója, amelyet az elmúlt évben már 6. alkalommal szerveztek meg.
Mivel a faluban sem iskola, sem óvoda nem található, ezért még inkább fontos a helyi
identitás erősítése, közösségi programok szervezése. A kápolna környéki települések
megvásárlásával kitisztításával és a kápolna felújításával (I. ütem) jelentős lépést tettünk a
szőlőhegy közösségi célú hasznosításában.
A fejlesztésről:
A projekt több tevékenységből állt össze, egyrészt két zártkerti út újult meg 750 méteren, az
1499 hrsz szám alatt levő, nemrég megvásárolt szőlő és gyümölcsös kitisztítása történt meg,
10 db tájfajta diófa telepítésével, valamint az 1992 hrsz szám alatt levő kút tisztítása után
ellátja vízzel a zárkert ezen részét. Valamint két szakrális emlék (kereszt) felújítása is
megvalósult.
Fotók a megvalósított fejlesztésekről:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.